Jdi na obsah Jdi na menu
 


METODIKA CVIKŮ

Obrazek

DŮLEŽITÉ !!!

Nejdůležitější je vztah psovoda ke psu a poslušnost – pes by se měl co nejdříve naučit chůzi u levé i pravé nohy a přivolání za jakékoli situace (jsou to výchozí cviky, tanec se bez nich neobejde). Povel zůstaň učíme ve všech polohách. Odmalička psa můžeme učit více cvikům, ne jen např. dvěma a až je pes umí, tak teprve učit další. Pro každý cvik a stranu se používá jiný povel, povely se vyslovují vždy o sekundu dříve, než je má pes provést. Neříkat jiné povely – např. neustálé pojď, tady, pojď sem, jdeme nebo psa neustále oslovovat jménem či přemlouvat ho, aby cvik provedl. Pes musí sledovat psovoda, proto je nutné zvolit vhodnou odměnu, a to buď hračku nebo pamlsek (to, co psovi nejvíc chutná). Psa po ukončení cviku ihned odměnit a pořádně slovně chválit – pes se chválí vždy rukou, která je na druhé straně od psa. Na závěr dáváme psovi volno, aby věděl, že se již necvičí. Pes by měl umět odpočívat na místě sám (pelech, klec), protože tanec je pro psa velmi psychicky (ani ne tak fyzicky) náročný a měl by po výcviku umět odpočívat nejen v přítomnosti majitele. Skoky se pes může učit s přihlédnutím k velikosti plemene (u malých plemen cca od 15-ti měsíců, u velkých plemen cca od 24 měsíců), až jsou vyvinuté klouby. Zhruba ve stejné době je tak lépe postupovat i u sudů a obratů u noh či chůze na zadních. Psovod by se měl naučit chodit rovně a nehrbit se – na soutěži to již nevypadá esteticky.


KE MNĚ – následování psovoda psem

Výchozí pozice psa je vsedě před psovodem čelem k němu, psovod drží vodítko v levé ruce, pamlsek v pravé, vysloví povel “ke mně“ a jde pozadu tak, aby psa naváděl pamlskem směrem k němu a pes ho následoval. Psovod chodí rovně, zatáčí doleva, doprava, tak, aby ho pes neustále následoval. Konečná pozice psa je opět vsedě před psovodem. Psovod psa odmění a pochválí (pravou rukou).

K NOZE – chůze psa u levé nohy psovoda

Výchozí pozice psa je vsedě u levé nohy psovoda, psovod drží vodítko i pamlsek v pravé ruce, vysloví povel “k noze“, ruku s pamlskem dá psovi před čumák a vyjde. Pes by měl mít svou lopatku na úrovni lýtka psovoda. Pes by měl chodit co nejblíže – dotýkat se psovodovy levé nohy. Konečná pozice psa je opět v sedě u nohy, pak psovod psa pochválí a odmění (pravou rukou).

SIDE (sájd) – chůze psa u pravé nohy psovoda

Výchozí pozice psa je vsedě u pravé nohy psovoda, psovod drží vodítko i pamlsek v levé ruce, vysloví povel “side“, ruku s pamlskem dá psovi před čumák a vyjde. Pes by měl mít svou lopatku na úrovni lýtka psovoda. Pes by měl chodit co nejblíže – dotýkat se psovodovy pravé nohy. Konečná pozice psa je opět v sedě u nohy, pak psovod psa pochválí a odmění (levou rukou).

OBRATY U NOHY – chůze psa u nohy psovoda s obraty vlevo vbok, vpravo vbok a čelem vzad

U levé nohy

Výchozí pozice psa je vsedě u levé nohy psovoda. Psovod má vodítko i pamlsek v pravé ruce, vysloví povel “k noze“, ruku s pamlskem dá psovi před čumák a vyjde. Po pár krocích psovod chytne psa levou rukou za obojek (nebo za kratičké vodítko), v pravé ruce má neustále pamlsek i vodítko. Pes musí mít přitisknutou svou lopatku na lýtku psovoda. Psovod opět vysloví povel “k noze“, otočí se doleva tak, že levá noha zůstane stát na místě a levá ruka neustále drží lopatku psa na lýtku psovoda, pamlskem v pravé ruce navádí hlavu psa doleva (směrem od psovoda) tak, aby hlava psa byla nucená sledovat unikající pamlsek a pes sám posunoval zadek k levé noze. Pes si u tohoto cviku nesmí sedat. Psovod se tak se psem otáčí do pravého úhlu vlevo vbok, nebo do půlkruhu čelem vzad, nebo i o celou osu psovoda.

U pravé nohy

Výchozí pozice psa je vsedě u pravé nohy psovoda. Psovod má vodítko i pamlsek v levé ruce, vysloví povel “side“, ruku s pamlskem dá psovi před čumák a vyjde. Po pár krocích psovod chytne psa pravou rukou za obojek (nebo za kratičké vodítko), v levé ruce má neustále pamlsek i vodítko. Pes musí mít přitisknutou svou lopatku na lýtku psovoda. Psovod opět vysloví povel “side“, otočí se doprava tak, že pravá noha zůstane stát na místě a pravá ruka neustále drží lopatku psa na lýtku psovoda, pamlskem v levé ruce navádí hlavu psa doprava (směrem od psovoda) tak, aby hlava psa byla nucená sledovat unikající pamlsek a pes sám posunoval zadek k pravé noze. Pes si u tohoto cviku nesmí sedat. Psovod se tak se psem otáčí do pravého úhlu vpravo vbok, nebo do půlkruhu čelem vzad, nebo i o celou osu psovoda.

SEDNI, LEHNI, VSTAŇ
Tyto cviky neustále provádíme v různém pořadí.

Sedni – pokud je výchozí pozice psa vestoje u levé nohy, psovod vysloví povel “sedni“, levou ruku položí na záď psa, pravou ruku s pamlskem navádí směrem nad psa tak, aby pes, když bude pamlsek sledovat, zakláněl jakoby hlavu, což bude mít za následek, že si většinou sedne sám. Pokud si sám nesedne, psovod zatlačí levou rukou na záď psa, aby si sednul. Pravou rukou psovod psa odmění a pochválí. Pokud je výchozí pozice psa vleže, opět psovod nejdříve vysloví povel, pamlsek drží v pravé ruce, ukáže ho psovi před čumák a pohybuje s ním směrem nahoru tak, aby pes, když bude pamlsek sledovat, si sám sednul. Opět se pes odmění a pochválí (z pravé ruky).

Lehni – výchozí pozice psa je vestoje u levé nohy, psovod vysloví povel “lehni“, levou ruku položí na kohoutek psa, pravou ruku s pamlskem navádí směrem od čumáku k zemi a dopředu tak, aby pes pamlsek sledoval a lehal si přes přední nohy na zem. Levou rukou psovod psa položí. Pes se odmění a pochválí (z pravé ruky). Je důležité, aby se pes naučil lehat přes přední nohy (např. kvůli válení sudů za chůze). Lehni se ze začátku neučí z povelu sedni, až později, až již umí sám jen na povel lehat ze stoje.

Vstaň – výchozí pozice psa je buď v lehni nebo v sedni u levé nohy psovoda, psovod drží vodítko i pamlsek v pravé ruce, přiloží pamlsek v pravé ruce psovi před čumák, udělá menší krok dopředu a vysloví povel “vstaň“. Pes se zvedne za pamlskem, který následuje, úplně sám. Pes se pochválí a odmění (pravou rukou). Až pes pochopí, o co jde, už se nedělají kroky dopředu.

OTOČ SE – otočka psa kolem jeho vlastní osy proti směru pohybu hodinových ručiček (doprava)

Výchozí pozice psa je před psovodem čelem k němu, psovod drží vodítko v levé ruce, pamlsek v pravé. Psovod vysloví povel “otoč se“ a pravou rukou s pamlskem navede psa proti směru pohybu hodinových ručiček (doprava), aby cvik vykonal – odměnu vede psovi přímo před čumákem, aby poloměr otočky byl co nejmenší. “Otoč se“ se cvičí i za chůze u levé nohy, a to tak, že psovod jde se psem u nohy, vodítko má v pravé ruce, stejně tak i pamlsek. Ve chvíli, kdy psovod chce, aby pes vykonal otočku, přehodí si vodítko i pamlsek do levé ruky, vysloví povel “otoč se“, psa navede pamlskem do otočky (směrem doleva – od nohy). Jakmile pes otočku vykoná, psovod si opět přehodí vodítko i pamlsek do pravé ruky a jde ještě kousek dál, aby se pes srovnal opět k levé noze, pak se psovod zastaví, psa posadí, pochválí a odmění (z pravé ruky).

NA DRUHOU – otočka psa kolem jeho vlastní osy po směru pohybu hodinových ručiček (doleva)

Výchozí pozice psa je opět před psovodem čelem k němu, psovod drží opět vodítko levé ruce a pamlsek v pravé. Psovod vysloví povel “na druhou“ a pravou rukou s pamlskem navede psa po směru pohybu hodinových ručiček (doleva), aby cvik vykonal – odměnu vede psovi přímo před čumákem, aby poloměr otočky byl co nejmenší. “Na druhou“ se cvičí i za chůze u pravé nohy, a to tak, že psovod jde se psem u nohy, vodítko má v levé ruce, stejně tak i pamlsek. Ve chvíli, kdy psovod chce, aby pes vykonal otočku, přehodí si vodítko i pamlsek do pravé ruky, vysloví povel “na druhou“, psa navede pamlskem do otočky (směrem doprava – od nohy). Jakmile pes otočku vykoná, psovod si opět přehodí vodítko i pamlsek do levé ruky a jde ještě kousek dál, aby se pes srovnal opět k pravé noze, pak se psovod zastaví, psa posadí, pochválí a odmění (z levé ruky).

ŽEK – obcházení psovoda psem po směru pohybu hodinových ručiček

Výchozí pozice psa je u psovodovy levé nohy v sedě. Vodítko má psovod v pravé ruce, stejně tak odměnu. Psovod vysloví povel “žek“, psa navede pamlskem před čumákem kolem sebe vpravo, psovod si za sebou musí přehodit vodítko i pamlsek do levé ruky a jakmile je pes zase u levé nohy, vodítko i pamlsek si přehodí opět do pravé ruky, psa posadí, odmění a pochválí (z pravé ruky).

KRUH – obcházení psovoda psem proti směru pohybu hodinových ručiček

Výchozí pozice psa je u psovodovy pravé nohy v sedě. Vodítko má psovod v levé ruce, stejně tak odměnu. Psovod vysloví povel “kruh“, psa navede pamlskem před čumákem kolem sebe vlevo, psovod si za sebou musí přehodit vodítko i pamlsek do pravé ruky a jakmile je pes zase u pravé nohy, vodítko i pamlsek si přehodí opět do levé ruky, psa posadí, odmění a pochválí (z levé ruky).

KROKY – slalom psa mezi nohama psovoda

Výchozí pozice psa je v sedě buď u levé nebo pravé nohy psovoda. Pes je odepnutý z vodítka, pamlsek je nachystaný (nejlépe) v obou rukách psovoda. Psovod vykročí dopředu nohou, která je směrem od psa a dá za nohu ruku, která je rovněž směrem od psa. Vysloví povel “kroky“ a psa navede tak, aby pes prošel skrz otvorem mezi nohama. Je možné dělat kroků více za sebou – proto pamlsky v obou rukách (lze i jeden pamlsek přehazovat, později to ovšem psa brzdí). Konečná pozice psa je opět v sedě u levé nebo pravé nohy. Pes se odmění a pochválí (rukou, která zůstane směrem od psa). Kroky můžeme učit i dozadu či do boku.

PAC, ŤAP

Pes stojí nebo sedí před psovodem (u malých plemen psů vypadá esteticky lépe, když pes sedí, u velkých plemen, když pes stojí). Na každou tlapku je důležité vyslovit jiný povel. Psovod vysloví povel “pac“ nebo “ťap“, uchopí do své ruky jednu tlapku psa a psa odmění a pochválí. Je důležité, aby pes posléze tlapku opět položil na zem. Tlapku psa psovod vždy uchopí do stejné ruky, aby pes musel přemýšlet, kterou tlapku má sám zvednout. Tlapku drží libovolně dlouho, aby se ji pes naučil libovolně dlouho držet nahoře a hned ji nedával dolů. Psovod psa chválí a odměňuje vždy, když drží jeho tlapku.

OBĚ – pes dává obě tlapky

Pes sedí před psovodem, psovod čupí a vysloví povel "obě". Zvedne psovi obě tlapky na svou levou ruku a z pravé psa odmění a slovně pochválí.

POJĎ – pes obchází levou nohu psovoda

Výchozí pozice psa je v sedě u levé nohy. Psovod se rozkročí, drží vodítko v pravé ruce, stejně tak i pamlsek. Vysloví povel “pojď“ a psa navede pamlskem před čumákem zepředu dozadu tak, že si pamlsek s vodítkem přehodí mezi nohama do levé ruky, která je zezadu. Jakmile je pes zase u levé nohy, psovod si vodítko i pamlsek opět přehodí do pravé ruky, psa posadí, odmění a pochválí (z pravé ruky).

NOHA – pes obchází pravou nohu psovoda

Výchozí pozice psa je v sedě u pravé nohy. Psovod se rozkročí, drží vodítko v levé ruce, stejně tak i pamlsek. Vysloví povel “noha“ a psa navede pamlskem před čumákem zepředu dozadu tak, že si pamlsek s vodítkem přehodí mezi nohama do pravé ruky, která je zezadu. Jakmile je pes zase u pravé nohy, psovod si vodítko i pamlsek opět přehodí do levé ruky, psa posadí, odmění a pochválí (z levé ruky).

SUDY – pes válí sudy vpravo před psovodem

Výchozí pozice psa je vleže před psovodem, psovod má pamlsek v pravé ruce, levou má volnou, aby ji mohl přiložit na levý bok psa (bráno z pozice směrem od psovoda). Psovod vysloví povel “sudy“, přetáčí psa levou rukou a pravou navádí hlavu psa tak, aby se pes pokud možno převalil sám. Pes nezůstává po přetočení ležet, ale vyběhne se s ním (psovod běží směrem pozadu, aby pes po vykonání cviku “sudy“ vyběhl za psovodem směrem dopředu). Ihned se pes odmění a pochválí (pravou rukou).

PĚT – pes válí sudy vlevo před psovodem

Výchozí pozice psa je vleže před psovodem, psovod má pamlsek v levé ruce, pravou má volnou, aby ji mohl přiložit na pravý bok psa (bráno z pozice směrem od psovoda). Psovod vysloví povel “pět“, přetáčí psa pravou rukou a levou navádí hlavu psa tak, aby se pes pokud možno převalil sám. Pes nezůstává po přetočení ležet, ale vyběhne se s ním (psovod běží směrem pozadu, aby pes po vykonání cviku “pět“ vyběhl za psovodem směrem dopředu). Ihned se pes odmění a pochválí (levou rukou).

COUVEJ – pes couvá libovolným směrem

Výchozí pozice psa je vždy ve stoje.

Pokud má psovod psa před sebou čelem k němu, drží vodítko i pamlsek v levé ruce, pravou ruku přiloží dopředu na hrudník psa, vysloví povel “couvej“ a jde proti psovi tak, aby pes byl nucený udělat alespoň jeden krok vzad. Psovod psa odmění a pochválí. Psi se většinou u couvání stáčí na jednu nebo druhou stranu, proto je dobré couvání před psovodem dělat u nějaké stěny nebo plotu, aby se pes nemohl přetáčet. Až se takhle naučí pes couvat cca 10 metrů sám, může se zkusit bez zdi nebo plotu a postupně i za klusu.

Pokud psovod chce, aby pes couval za chůze u levé nebo pravé nohy, stojí u stěny nebo plotu tak, aby pes stál mezi psovodem a stěnou (nebo plotem). Pokud má psovod psa vedle levé nohy, vysloví povel “couvej“, přiloží levou ruku zepředu na hrudník psa, pamlsek i vodítko drží v pravé ruce před psem. Pes se zatlačí pravou rukou dozadu tak, aby zase odcouval alespoň jeden krok. Opět se pes odmění a pochválí. Pokud má psovod psa vedle pravé nohy, vysloví povel “couvej“, přiloží pravou ruku zepředu na hrudník psa, pamlsek i vodítko drží v levé ruce před psem. Pes se zatlačí pravou rukou dozadu tak, aby zase odcouval alespoň jeden krok. Opět se pes odmění a pochválí.

Pokud má psovod psa mezi nohama hlavou dopředu, drží pamlsek v pravé ruce a levou rukou přiloženou zepředu na hrudníku psa ho navede tak, aby pes odcouval dozadu a vyšel u levé nohy dopředu, kde psa pravou rukou psovod odmění a pochválí. U tohoto cviku psovod stojí na místě a nechodí.

Časem se u všech třech variant prodlužuje vzdálenost a délka couvání, ale až pes již daný cvik pochopil a umí ho.

Pes se může naučit couvání i tak, že se psovod bude se psem o aport přetahovat, psovod nechá psa jít dozadu, a říká u toho povel “couvej“ a po pár krocích psovi aport pustí (nechá mu ho).
Couvání psa na dálku

Jakmile pes umí rovně couvat sám před psovodem na volném prostranství alespoň 10 metrů, může se naučit couvat na dálku. Tento cvik se dá učit na pamlsek i na hračku. Psovod má psa čelem k sobě, vysloví povel “couvej“, kousek se psem jako vždy popojde, pak jakoby popoběhne, psovod ale bude jakoby běžet na místě, ale pes to tak rychle nezaregistruje a bude již kousek dál od psovoda. Je důležité, aby se pamlsek (či hračka) psovi hodil (z pravé ruky), aby se pes neučil vracet zpět k psovodovi za pochvalou.

HRA – poklona psa

Výchozí pozice psa je ve stoje, psovod podloží ruku psovi pod břicho (až ke slabinám), v druhé ruce má pamlsek, pamlskem psovi utíká jakoby dopředu a dolů, vysloví povel "hra" (ze začátku možné lehni hra). Jakmile si pes lehne na přední tlapky, dáme mu pamlsek a pochválíme ho. Postupně, jak již pes bude reagovat na povel hra a bude si na něj již na přední tlapky lehat sám, můžeme začít oddělávat postupně ruku, která psovi bránila pod břichem v lehnutí celým tělem.

JDI – poloviční otočka psa před psovodem a podcouvání psa pod psovodem

Výchozí pozice psa je před psovodem čelem k němu, psovod vysloví povel “jdi“, pamlskem v pravé ruce otočí psa do poloviční otočky a až se pes otočí zadkem k psovodovi, vysloví povel “couvej“ a psa navede k podcouvání tak, aby pes vyšel opět u levé nohy. Pes se odmění a pochválí (z pravé ruky).

NA ZADNÍ – pes chodí po zadních směrem dozadu

Výchozí pozice psa je vestoje před psovodem. Používá se pamlsek, na hračku by pes mohl skákat. Psovod vysloví povel “na zadní“ a pamlskem v pravé ruce psa navede tak, aby pes stoupl na zadní. Jakmile se pes zvedne, tak ihned ve stoje psovod pamlskem psa odmění a pochválí. Jakmile pes pochopí cvik na zadní, prodlužuje se čas stání na zadních a postupně se snažíme chodit proti psovi tak, aby pes šel pozadu. Pes musí chodit rovně, nevytáčet se do stran, pokud se pes vytáčí, opět se učí lépe u stěny nebo plotu. Až to pes bude umět, učíme cvik i vedle levé nebo pravé nohy.

BUM – pes při chůzi na zadních dělá otočky

Když pes jde na zadních, psovod psa navede pamlskem do otočky směrem doprava a až se pes vrátí zase čelem k psovodovi, psovod psa odmění a pochválí.

UP (ap) – pes panáčkuje

Výchozí pozice psa je vsedě u levé nohy psovoda, ten drží pamlsek v pravé ruce a levou rukou drží psovi záď. Vysloví povel “up“, levou rukou drží psa neustále na zádi a pravou rukou s pamlskem navádí hlavu psa směrem nahoru, jako by shora za psa. Jakmile se pes zvedne, psovod odmění a pochválí psa ve zvednuté poloze. Jakmile pes pochopí, oč jde, prodlužuje se postupně doba panáčkování.

PLAZ – pes se plazí

Výchozí pozice psa je vleže u nohy, psovod drží levou rukou psovi hřbet u země, pravou rukou s pamlskem psa navádí tak, aby se pes kousek posunul dopředu. Pes se nesmí vyvalovat. Postupně se prodlužuje délka plazení. Pes se odmění a pochválí. Pes se může plazit i před psovodem, mezi nohama, atd.

NA BOK – pes chodí před psovodem na bok doprava

Výchozí pozice psa je vestoje před psovodem čelem k němu, psovod drží vodítko i pamlsek v pravé ruce, levé předloktí má přitisknuté psovi na levý bok (bráno z pozice směrem od psovoda). Psovod vysloví povel “na bok“ a vyjde směrem doprava, pravou rukou s pamlskem navádí hlavu psa směrem doprava a levou rukou posouvá psovi bok také doprava. Stačí, aby pes zezačátku udělal tři kroky, pes se odmění a pochválí (z pravé ruky).

TURN (trn) – pes chodí před psovodem na bok doleva

Výchozí pozice psa je opět vestoje před psovodem čelem k němu, psovod drží vodítko i pamlsek v levé ruce, pravé předloktí má přitisknuté psovi na pravý bok (bráno z pozice směrem od psovoda). Psovod vysloví povel “turn“ a vyjde směrem doleva, levou rukou s pamlskem navádí hlavu psa směrem doleva a pravou rukou posouvá psovi bok také doleva. Stačí, aby pes zezačátku udělal tři kroky, pes se odmění a pochválí (z levé ruky).

SEM – pes chodí do boku po boku psovoda směrem u levé nohy psovoda

Tento cvik se pes může učit, až umí chůzi “na bok“ a “turn“. Pak si jen psovod postaví psa čelem ke svému levému boku a vysloví povel “sem“ a může chodit dopředu nebo dozadu a pes chodí po boku doleva nebo doprava. Zezačátku je lepší vyslovit povel “sem“ a současně vyslovit povel “na bok“ nebo “turn“ (podle toho, zda jde psovod dopředu nebo dozadu), později se již povely “na bok“ nebo “turn“ odbourají a pes již na povel “sem“ chodí do boku buď doleva nebo doprava, a to podle toho, zda jde psovod dopředu nebo dozadu.

TAM – pes chodí do boku po boku psovoda směrem u pravé nohy psovoda

Tento cvik se pes může učit, až umí chůzi “na bok“ a “turn“. Pak si jen psovod postaví psa čelem ke svému pravému boku a vysloví povel “tam“ a může chodit dopředu nebo dozadu a pes chodí po boku doleva nebo doprava. Zezačátku je lepší vyslovit povel “tam“ a současně vyslovit povel “na bok“ nebo “turn“ (podle toho, zda jde psovod dopředu nebo dozadu), později se již povely “na bok“ nebo “turn“ odbourají a pes již na povel “tam“ chodí do boku buď doleva nebo doprava, a to podle toho, zda jde psovod dopředu nebo dozadu.

MEZI – chůze psa pod psovodem

Výchozí pozice psa je pod psovodem, psovod vysloví povel “mezi“ a vykročí směrem dopředu nebo dozadu, psa navádí pamlskem i vodítkem v pravé ruce tak, že chodí oba současně dopředu nebo dozadu. Tento cvik je dobré učit až v té době, kdy již pes umí aspoň trochu couvat. Pes se odmění a pochválí (pravou rukou).

NA MĚ, (PO)DÍVEJ – pes se střídavě dívá na psovoda a někam jinam

Psovod položí na zem cca 2 kroky před sebe pamlsek do misky nebo hračku, do pravé ruky si dá také pamlsek a psa si postaví vedle své levé nohy. Vysloví povel “na mně“, ukáže na svém hrudníku psovi pamlsek, který má ukrytý v ruce. Psa odmění a pochválí. Potom vysloví povel “tam“, ukáže psovi pravou rukou (již bez pamlsku) směrem na misku (nebo na hračku), ve které je pamlsek, když se pes na misku podívá, dojdou společně k misce (hračce) a pamlsek (hračku) si pes může vzít a psovod psa pochválí.

HOP – pes vyskakuje na místě

Při první variantě je výchozí pozice psa před psovodem, psovod drží pamlsek v pravé ruce nad psem tak, aby pes na pamlsek jen tak nedosáhl, jen když vyskočí. Psovod psa neustále povzbuzuje s povelem hop, dokud pes nevyskočí a pamlsek psovi dáme ve chvíli, kdy je pes ve výskoku.

Při druhé variantě je třeba pomocníka, který drží klacek, psovod navede psa směrem na klacek a vysloví povel hop, jakmile pes klacek přeskočí, psovod psa odmění a pochválí.

Noha hop, ruka hop – povely používané při přeskakování nohou nebo rukou.

POCHOVAT – pes vyskakuje psovodovi do náruče

Pes se učí skákat do náruče nejlépe ze skoků, kdy již umí na povel skákat sám na místě. Ve výskoku pak psovod psa již jen chytí do náruče. Velkého psa je dobré učit skákat směrem na rameno, malého psa se lépe učí skákat do náruče přes nohu, aby se měl od čeho odrazit.

TWIST – pes vyskakuje na místě a ve výskoku udělá otočku

Nejdříve pes musí umět skákat na místě do výšky. Až to umí, psovod v rychlosti, kdy je pes ve výskoku, psa navede jakoby do otočky – nejdříve do čtvrtiny, pak do poloviny, až se otočí ve výšce celý.

RING – pes obcouvá psovoda – od levé nohy zpět k levé noze psovoda

Tento cvik vychází z obratů u levé nohy. Výchozí pozice psa je vestoje u levé nohy psovoda. Psovod vysloví povel “k noze, ring“ a chytne psa levou rukou za obojek nebo za kratičké vodítko, v pravé ruce má pamlsek. Pes musí mít přitisknutou svou lopatku na lýtku psovoda (důležité!). Psovod vysloví povel “ring“ a natočí se směrem doleva tak, aby pamlskem v pravé ruce naváděl hlavu psa doleva (směrem od psovoda). Hlava psa je tak nucená sledovat unikající pamlsek a pes sám posunuje zadek směrem za psovoda. Jakmile se pes za psovoda dostane, musí psa psovod pustit a co nejrychleji se přetočit doprava a psa opět chytit levou rukou za obojek a přitisknout ho k pravé noze, pravou rukou pamlskem navádět opět hlavu psa doleva (směrem od psa) tak, aby pes sledoval pamlsek a aby jeho zadek docouval zpět k levé noze. Psovod psa odmění a pochválí (z pravé ruky). Až již pes pochopí, o co jde, povel “k noze“ se vypustí. Časem tak pes může obcouvat nejen psovoda, ale i jen jeho levou nohu.

CITY (sity) – pes obcouvá psovoda – od pravé nohy zpět k pravé noze psovoda

Tento cvik vychází z obratů u pravé nohy. Výchozí pozice psa je vestoje u pravé nohy psovoda. Psovod vysloví povel “side, city“ a chytne psa pravou rukou za obojek nebo za kratičké vodítko, v levé ruce má pamlsek. Pes musí mít přitisknutou svou lopatku na lýtku psovoda (důležité!). Psovod vysloví povel “city“ a natočí se směrem doprava tak, aby pamlskem v levé ruce naváděl hlavu psa doprava (směrem od psovoda). Hlava psa je tak nucená sledovat unikající pamlsek a pes sám posunuje zadek směrem za psovoda. Jakmile se pes za psovoda dostane, musí psa psovod pustit a co nejrychleji se přetočit doleva a psa opět chytit pravou rukou za obojek a přitisknout ho k levé noze, levou rukou pamlskem navádět opět hlavu psa doprava (směrem od psa) tak, aby pes sledoval pamlsek a aby jeho zadek docouval zpět k pravé noze. Psovod psa odmění a pochválí (z levé ruky). Až již pes pochopí, o co jde, povel “side“ se vypustí. Časem tak může pes obcouvat nejen psovoda, ale i jen jeho pravou nohu.

BACK (bek) – pes obcouvává kroky pozadu

Výchozí pozice psa je vestoje u levé nebo pravé nohy. Pokud má psovod psa u levé nohy, zakročí nohu, co stojí směrem od psa, tedy pravou nohu zakročí dozadu, vysloví povel “ring, back“, což vychází z povelu ring. Psovod psa chytí levou rukou za obojek nebo kratičké vodítko (pes musí být přitisknutý svou lopatkou na lýtku psovoda) a pamlskem v pravé ruce psa navádí. Psovod si zastaví psa mezi nohama (pes je hlavou dozadu a zádí dopředu), zakročí levou nohu, přechytne si obojek psa do pravé ruky a levou pamlskem navádí k obcouvání pravé nohy a vysloví povel “city, back“ a obcouvá pravou nohu. Psovod si psa opět zastaví mezi nohama, zakročí druhou nohu a cviky se opakují. Až pes pochopí, o co jde, odbourají se povely “ring“ a “city“ a pes již na povel “back“ bude chodit (couvat) kroky pozadu.

ZA MNOU – pes chodí za psovodem

Výchozí pozice psa je před psovodem v pozici “ke mně“. Psovod drží v pravé ruce pamlsek, vysloví povel “za mnou“ a psa si navede pamlskem v pravé ruce směrem doprava za sebe a udělá 2 kroky dopředu tak, aby se pes mohl za psovodem srovnat. Psovod tak může chodit dopředu (i dozadu) a pes může provádět různé cviky (např. otočky, sudy, packy a ťapky, ...) za psovodem.

SPINKEJ – pes leží na boku a dělá, že spí (nehýbe se)

Výchozí pozice psa je vleže před psovodem, psovod položí psa na bok (levý nebo pravý - ale vždy musí dodržovat stranu!) a vysloví povel "spinkej" a pokusí se tak psa usměrnit na pár vteřin. Poté ho pochválí a odmění. Postupně se prodlužuje doba ležení psa na boku v nehybném stavu.

TANEC NA DÁLKU – pes provádí cviky na dálku (min. 3 metry od psovoda)

Nejdříve je třeba, aby pes zvolené cviky, které se po něm chtějí, aby provedl na dálku (min. 3 metry od psovoda), již ovládal. Tyto cviky se provádí před psovodem (je možné i za psovodem). Pro příklad nácviku tance na dálku psovod psa posadí, udělá krok dozadu a vysloví povel "otoč se" nebo "na druhou" a pomůže psovi gestem rukou do strany, na kterou má otočku udělat. Pak už jen stačí postupně prodlužovat vzdálenost.

Poznámka:
Postup povelů při změně např. z žeků na kruhy: výchozí pozice psa je k noze, následuje žek, k noze, otoč se, kruh, kruh, side (konečná pozice).

 

Ráda bych ještě upozornila, že tuto metodiku jsem nenapsala já, ale při výcviku Sáry jsem se jí řídila a šlo to jako po másle! Proto si myslím, že by byla škoda ji nezveřejnit v plném znění:)Tímto se autorce omlouvám(ale už bohužel nevím kde jsem to vzala a tak nemůžu zažádat o autorská práva)

Ovšem i já jsem při výcviku udělala různé drobné změny, protože každý pes má jinou osobnost a jiné potřeby.

A na to rozhodně nemůžeme zapomínat!!!

A ještě moje poznámka:

Pokud již váš pes umí pár cviků začněte s ním tyto cviky trénovat i v pohybu(krok, klus, cval), aby si zvykl, že cviky se nedělají na místě protože pes se na soutěžích a na zkouškách musí téměř stále hýbat a pokud si na toto zvykne již od začátku mnohé si tím do budoucna usnadníte!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Sestava

(Anna, 10. 8. 2016 10:55)

Ahoj, chtěla bych se zeptat jak v sestavě docílit toho, aby pes dělal cviky sám, bez toho aby podvod musel říkat povely a měl v ruce pamlsky.

trocha sportovní kynologie

(Evís a Aty, 27. 10. 2014 21:47)

Vzhledem k tomu,že chodím se psem na cvičák mě zaujalo kolik cviků se používá i v dog dancingu. Asi se psem trochu pozměníme styl :)

Sud a "mrtvý pes "

(Míša a Jessí, 19. 5. 2013 9:22)

Dobrý den, s mojí fenkou cvičíme agility a zkoušíme i nějaké prvky z dogdancingu...nejde nám naučit sud :( děláme to tak že k ní přídu ona se rozvalý na břicho a já ji překulim ale vrčí a nechce ...chtěla sem jí původně naučit "mrtvý pes" a nejde nám to moc ..z povelu lehni skoušíme převalovat ,ale nechce se jí do toho a když už se to povade tak tam nevydrží ani chvilinku můžu poprosit o nějakou šikovnou radu jak na to pomalu a učině ??
Děkujíí !!předem za odpověď ! :D

Re: Sud a "mrtvý pes "

(Ann&Sára, 19. 5. 2013 17:53)

zkoušeli jste přes navádění pamlskem? Pokud je psovi nepříjemné převalení rukou, tak tohle by mohlo fungovat dobře! Psovi dáš "lehni" a ukážeš mu pamlsek za kterým se má začít natahovat(jako když jste učili třeba chůzi u nohy atp.) postupně ho pamlskem zkus navádět, aby dal hlavu trochu dolů a pak postupně pamlsek suň do boku-za káždá náznak pohybu správným směrem odměň. Postupně pes pochopí, že se má za pamlskem svalit na bok a máš hotového "mrtvého psa" a z něj už stejným způsobem pak naučíš i ten sud ;) nevím jestli jsem to vysvětlila dost srozumitelně :D kdyby jsi si to neuměla představit, tak ještě napiš a já ti natočím video-mám teď doma štěně, které tanec neučím a učit nebudu (bude na hlídače a TART), ale zas ho můžu použít na názornou ukázku jak na to od začátku :D

Re: Sud a "mrtvý pes "

(JJJJJJJJ, 4. 6. 2013 19:14)

rozvalííí (přítomný čas)

SOUTĚŽE

(Kabourková , 12. 3. 2013 7:55)

dobrý den , chci se zeptat .......... dogdancing s mym psem delam už 3 roky a hafan to umí senzačně ale vždy na souteži ho rozruší psí štěkot nebo neco jiného ......... mohla by jste mi poradit tomu rozrušení zabránit ??

Re: SOUTĚŽE

(Ann&Sára, 12. 3. 2013 16:18)

Dobrý den,
nevím sice jakým způsobem trénujete, ale podle toho co píšete bych odhadovala, že většinou cvičíte někde v klídku doma, nebo někde na klidnějším místě v přírodě, aby někdo např. moc neočumoval :D. Osobně bych se snažila být vámi cvičit se psem tréninkově na nejrůznějších rušných místech-jednou třeba někde na náměstí, podruhé u obchoďáku, potřetí na nádraží, počtvrté si třeba na nějakém cvičáku domluvíte, že si se psem zacvičíte při jejich lekcích agility nebo jiného sportu(není asi úplně nejlepší začínat např. zvykat psa na ruch u parkuru agility, když jinak s vámi agility třeba běhá a zná ho a baví ho-to radši zvolte jiný sport který nezná). Prostě se mu snažte najít co nejvíc různorodých míst a situací, kde jsou ruchy a nezapomeňte odměňovat za soustředění ;) Cvičení na veřejném, rušném prostranství má tu výhodu, že se vám po chvíli cvičení vytvoří většinou i publikum z přihlížejících lidí a cvičíte se tak na trému jak pejsek tak i vy sama :D a nakonec z toho má člověk skvělý pocit, protože vidí, že se to lidem líbí ;) To víte soutěže jsou pro psíky náročné už proto, že nedostávají pamlsky nebo hračky v průběhu, do toho je páníček skoro vždy nervózní no a pak když se někde něco šustne, tak už je to na jejich hlavičku moc, když na to nejsou dostatečně navyklí z přípravy doma ;)

Re: SOUTĚŽE

(Ann&Sára, 12. 3. 2013 16:28)

A pak se ještě dělají vedle normálních soutěží i "soutěže nanečisto" kde můžete odměňovat psa a navykat ho na divné prostředí závodů a všechen ruch okolo-nebudete sice hodnoceni, ale odnesete si cennější věc než je medaile-soustředění a nadšení za všech okolností ;)

já a můj pejsek

(NATÁLIE, 9. 3. 2013 20:11)

ahoj , je mi 13 a chtela bych se zeptat jestli bych mohla s mým Kavalírkem také soutezit ?? už umime velmi spousty cviků a ja nevim jestli bych mohla v mem veku soutezit take ??

Re: já a můj pejsek

(Ann&Sára, 9. 3. 2013 22:33)

Jasně-jediná věková hranice je pro pejska aby nebyl moc mladičký(to najdeš vždy v propozicích), ale lidé můžou soutěžit bez ohledu na věk ;) naopak dorostu si všichni váží :)

Re: Re: já a můj pejsek

(NATÁLIE, 10. 3. 2013 7:50)

moc dekuji za odpoved !!!!!

může dogdancing tancovat i jorkšírský teriér?

(ELIZABETH, 21. 1. 2013 15:35)

Ahoj mohli bbyste mi prosímvás říci jestli Jorkšírek můj malý Charlik může dělat dogdancing????
PŘEDEM DĚKUJI

Re: může dogdancing tancovat i jorkšírský teriér?

(Ann&Sára, 21. 1. 2013 15:56)

Ahoj, určetě může! Dogdancing je pro naprosto všechna plemena vhodný-naopak malý pějskové většinou naprosto nadchnou diváky a stačí jim mnohem míň aby vyvolali salvu potlesku :D v tanci závodí i třeba čivavy, tak proč ne york?! ;) Tenhle třeba patří sice k větším ale určitě dokáže všechny pobavit a nebojí se ukázat ani na soutěži ;)
http://www.youtube.com/watch?v=9ek8TiVVMLw

chci to zkusit

(Jolanka, 25. 11. 2011 8:57)

ahoj, zaujal mě dogdancing, ráda bych to vyzkoušela se svou pudlindou. ale nevím jak ji učit. mám učit po povelu? např. otoč se. a až to bude umět, tak další, nebo můžu trénovat několik povelů najednou a popř. kolik nejvíc?
jak dlouho ji mám trénovat - kolik minut a jak často - každý den?
moc děkuji za radu!!!

Re: chci to zkusit

(Ann&Sára, 25. 11. 2011 11:12)

Ahoj,
tohle všechno je strašně individuální-je to různé pes od psa...
Jsou psi kteří lámu povel za povelem půl hodiny v kuse a stále jsou plní nadšení a "odmítají" přestat, jsou psi kteří rádi cvičí tak pět minut a zájem upadá a jsou psi (jako mám já Agilu) se kterými se musí odcvičit pouze jeden cvik a musí se přestat cvičit aby se nazačli "nudit"
Ideální je když si vypozorujete kolik Váš pes zvládne a VŽDY musíte končit ještě ve fázi kdy je pes maximálně nadšený ze cvičení (pokud cvičení protáhnete do fáze kdy zájem upadá, trak postupem času psa celý trénink nebude bavit už od začátku) obecně platí, že radši víckrát denně třeba jen minutku cvičení, než půl hodiny v kuse a dost-cvičení můžete zapojit do každodenního života-nosit po kapsách pamlsky nebo hračku a jen tak když budete procházet kolem psa mu dát jeden povel pro radost, odměnit a vchválit a jít zas dál ;)
co se týče množství povelů-jsou psi kteří to umí perfektně rozlišit a zvládají se učit toho víc najednou a nechybují a jsou psi u kterých tím zprasíte poslušnost... ideální je učit jeden nebo dva povely, dopilovat je a pak až jít na další...
jeslti můžu doporučit, tak do rukou se mi nedávno dostala úžasná knížka "Svého psa nestřílejte" od Karen Pryor je to úžasný průvodce výcvikem zvířat (a lidí:)) srozumitelně pochopíte jak cvičit kohokoli(nejen psa, ale třeba i kuřet tančit...) pozitivní metodou bez chyb. Pochopíte kdy odměňovat, kdy ne, správné načasování, jak obrátit psí chování ve svůj prospěch... Podle mého názoru to je momentálně nejlepší knížka o výcviku ležící na českých pultech ;)

Re: chci to zkusit

(m.u.k.a, 25. 11. 2011 21:18)

Joanka - já sama cvičí i víc cviků najednou ale takových aby se to nepletlo (otáčení na pravo a podání pac třeba )
Nejlepší je trénovat když má pejsek trochu hlad a je i trochu unavenej ale ne moc.
Trénovat je nejlepší víckrát deně ale ne moc dlouho (psi to už pak nebaví

Re: Re: chci to zkusit

(Ann&Sára, 26. 11. 2011 18:09)

s tou únavou-pokud jsem začátešník a jsem ráda, že vím jak to psa naučit a tak nějak se v tom plácám, tak je to ideální s lehce unaveným psem pokud mám aktíva :) Pokud už si ale vím rady a mám nějakou praxi, tak naopak nechám psa maximálně odpočinout a využiju okamžiku naprosté oraštěnosti z přemíry energie ;)

Re: Re: chci to zkusit

(lucka, 5. 11. 2012 11:28)

ale nevím jesly na to není muj pes moc mladej jsou ju 3 měsíce ale je učenlivá je to jack ruseel a čivava

Re: Re: Re: chci to zkusit

(Ann&Sára, 5. 11. 2012 12:23)

Ahoj neboj se toho-pokud už je na tebe pejsek zvyklý, tak naopak čím dřív, tím líp :) co se v mládí naučíš... ale pozor vše jen hrou! žádné sekýrování a dobu tréninku přizpůsobit věku pejska a jeho momentálnímu zapálení pro věc, takže třeba v těch třech měsících bych cvičila třeba max. 3 minutky (ale úplně klidně i kratší dobu) třeba 2x, 3x denně. Pokud máš tu možnost, tak je nejlepší v průběhu celého dne v rámci hry trénovat průběžně třeba vždy jen 1x po jednom cviku-to dělá nejlepší výsledky, ale nesmíš zapomenout v tomhle případě mít u sebe stále odměnu(ať už pamlsek nebo hračku)
Jinak tady máš ukázku jak správně pracovat s 3-měsíčním štěnětem(tohle je sice případ trénování agiliťáka na zóny, ale jde tam hlavně o to všimnout si v jakých časových intervalech se zhruba tak střídá hra a "trénink")
http://www.youtube.com/watch?v=YkO7MH6rReI&list=UUMgchiDXlec1qbi8UJqgl-Q&index=10&feature=plcp

OTOČ SE – otočka psa kolem jeho vlastní osy proti směru pohybu hodinových ručiček (doprava)

(Jolanka, 5. 12. 2011 8:56)

ahoj lidičky,
učím pudlindu otočku a mám dotaz. učím ji to už přes 14 dní a jsme na mrtvým bodě. dělám to podle popisu kromě toho, že ji nemám na vodítku. řeknu otočka a s pamlskem před čumákem uděláme požadovanou otočku. po dokončení ji pochválím a pamlsek zblajzne. a teď ten problém, zdá se mi , že nepochopila, že když se otočí, tak dostane pamlsek. je to jako by to chápala, že když se otáčí za pamlskem, je to to co po ní chci. bez pamlsku to sama neudělá a ani náznak, že by se začla otáčet. co mám dělat?????
jinak moc děkuji za rady!!!!